Hẹn hò ở Hà Nội. Gặp gỡ những người độc thân ngay hôm nay!

Hồ sơ của những người từ khu vực này

Phương, 50
Hà Nội
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Phạm Thị Mai, 34
Hà Nội
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn, lãng mạn, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
ling, 20
Hà Nội
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
N, 37
Hà Nội
Funny, simple, sireous
Pril, 29
Hà Nội
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
George, 61
Hà Nội
My friends would say I'm easy to get along with, quirky, honest, fun, outgoing and respectful. I'm looking for my best friend and someone who can put a smile on my face. I am a very active man and i love to travel and learn new cultures. I love a good conversation
Nathaly Kaar, 23
Hà Nội
I am simple girl
Dlo, 27
Hà Nội
Tôi đang tìm một người phụ nữ 18 - 30 tuổi. Mục đích của tôi là bạn qua thư. I smoke or drink occasionally.
Heather, 43
Hà Nội
just a simple woman.. looking for serious relationship.. not looking for hook ups...
Sommer, 33
Hà Nội
I’m an introvert and im looking for a real soulmate
Nga, 48
Hà Nội
I am so simple and don't have much to talk about myself
Anne, 31
Hà Nội
Finding a real partner
Thu Ngo, 57
Hà Nội
Active and socialization
Anna, 31
Hà Nội
Im a small but strong girl. I'm independent, straight but friendly, funny. I like talking and discuss about many things around. I'm not a boring girl. I wanna find a man for a serious relationship because my heart is so lonely...
Shiloh, 43
Hà Nội
...simple but real, quiet but daring. A woman who loves God😋
My, 22
Hà Nội
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, tình dục. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Hanh Thu, 41
Hà Nội
I am a sincere, straightforward woman, I seek a faithful man and respect women.  
Cucai, 32
Hà Nội
Tôi đang tìm một người đàn ông 27 - 32 tuổi. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Ha, 39
Hà Nội
I m a simple woman with a simple life.I take care everyone when they have some troubles in their health as like my own family.
lily vu, 23
Hà Nội
Tôi đang tìm một người đàn ông 18 - 22 tuổi. Mục đích của tôi là tình bạn, bạn qua thư, tình dục. Tôi hiếm khi hút thuốc và không uống chút nào.
Oriana, 36
Hà Nội
make friend ^^