Hẹn hò ở Việt Nam. Gặp gỡ những người độc thân ngay hôm nay!

Hồ sơ của những người từ khu vực này

Rukayat adeyemi, 30
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, lãng mạn, tình dục, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
AnnaNguyen, 41
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Florence, 38
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông 37 - 46 tuổi. Mục đích của tôi là tình bạn, lãng mạn, tình dục, mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
Pooh123, 46
Việt Nam
Exploring me
Thuy, 48
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Phương, 50
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Nguyễn Thị Thanh Hươ, 45
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Thúy Oanh, 20
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi thích hút thuốc và đôi khi tôi uống rượu.
Le thi bich thuy, 46
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Phạm Thị Mai, 34
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn, lãng mạn, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Yến nhi, 36
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
MAE GARFERIO, 35
Việt Nam
I'm a loving and caring woman
PhanThiMyThanh, 45
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Trang Phuong, 50
Việt Nam
Hi, It's nice to meet you guys here. let 's join and have fun.
ann nguyen, 40
Việt Nam
lovely girl with happiness
Lye Hou Keet, 57
Việt Nam
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ 25 - 35 tuổi. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, tình dục, mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Anna, 25
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông 30 - 60 tuổi. Mục đích của tôi là tình bạn, lãng mạn, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Trang, 31
Việt Nam
I am friendly
sofia, 39
Việt Nam
 
I am passionate, loving ,genuine and romantic lady who believes in taking all the time needed to learn about each other and develop a good trust before going further because once there is trust then our possibilities are endless. I love intimacy and getting swept up in a new relationship,that whirlwind when i meet someone and fall for each other instantly because i believe true romance is about ge...
Gabriel, 22
Việt Nam
 
hiii
Ngoc Ha, 45
Việt Nam
Tôi đang tìm một người đàn ông 45 - 55 tuổi. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.