Hẹn hò ở Ma-ni-la. Gặp gỡ những người độc thân ngay hôm nay!

Hồ sơ của những người từ khu vực này

Cresil, 40
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, tình dục, mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Red, 51
Ma-ni-la
You will never find a bigger heart in the Universe but her. It would be a mistake to push this stubbornly independent strong woman for far. She's kind sweet talented intelligent tenacious yet simple and humble. Living old school. A woman worth having in your life.
Jinrose Sanchez, 42
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Susan, 43
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, mối quan hệ lâu dài. I smoke or drink occasionally.
cecille, 49
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là trò chuyện video. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
VictoriadeGuzman, 68
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông 65 - 70 tuổi. Mục đích của tôi là tình bạn, tình dục, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Marylou flores, 26
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Denise, 40
Ma-ni-la
Simple and kind
Mary jane, 40
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, mối quan hệ lâu dài. I smoke or drink occasionally.
Tess, 31
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông 39 - 99 tuổi. Mục đích của tôi là bạn qua thư. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Joanna, 51
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là lãng mạn, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
cecille, 49
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Rebecca, 46
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, trò chuyện video. I smoke or drink occasionally.
Amygodes, 38
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Amy godes, 38
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Dhaylin pequeño, 54
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Lhena, 36
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Lucy Villarin, 36
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Rolanda Moldez bongk, 53
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
lemonpop, 50
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Elsa tubos, 33
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là bạn qua thư. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.