Hẹn hò ở Ma-ni-la. Gặp gỡ những người độc thân ngay hôm nay!

Hồ sơ của những người từ khu vực này

Vigie gidor, 40
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là lãng mạn, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
Renalyn lagonay, 25
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
Jlyn nartates, 37
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Ronnel, 32
Ma-ni-la
Be my lady
Miriam, 44
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi hiếm khi hút thuốc và không uống chút nào.
Luis, 57
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người phụ nữ 18 - 60 tuổi. Mục đích của tôi là tình dục. I smoke or drink occasionally.
Washington, 60
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là lãng mạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Maryrose, 33
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Elvie, 37
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông 40 - 99 tuổi. Mục đích của tôi là hôn nhân, bạn qua thư. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Christine, 18
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
Faith, 24
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là mối quan hệ lâu dài. Tôi hiếm khi hút thuốc nhưng tôi uống.
Gemmaly elis, 29
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là bạn qua thư. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Gerwin, 34
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn, bạn qua thư, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Leigh, 42
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông 45 - 75 tuổi. Mục đích của tôi là lãng mạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Maria sugar, 31
Ma-ni-la
Im simple woman loving careng understanding sweet
Marian, 46
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. I smoke or drink occasionally.
Tine, 33
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là bạn qua thư, lãng mạn, mối quan hệ lâu dài, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
Vilma O.Santos, 52
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
DinnaVillanueva, 28
Ma-ni-la
Loving, tender, trustworthy, helpful, caring, sweet, romantic, optimistic, lovers of freedom, hilarious, fair-minded, honest and intellectual. spontaneous and fun, usually with a lot of friends, perhaps the best conversationalists and willing to listen to a man's opinion, passionate, and I love cooking, dancing and gardening fishing camping swimming and I love traveling
Wendelina Buban, 44
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Lanie jhoy labalan, 38
Ma-ni-la
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.