Hẹn hò ở Philippines. Gặp gỡ những người độc thân ngay hôm nay!

Hồ sơ của những người từ khu vực này

marwindeleonbulan, 23
Philippines
 
Find enemy
Lyn, 33
Philippines
 
Serious women
Jbiligan, 21
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là lãng mạn. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Jerwin, 27
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn.
Vangie, 25
Philippines
 
Tôi đang tìm một người đàn ông 35 - 80 tuổi. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
jerube, 35
Philippines
 
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, lãng mạn, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
MarkAnthony, 25
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là bạn qua thư, lãng mạn. I smoke or drink occasionally.
Waly, 24
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Wonder Mom, 51
Philippines
Loving caring humble and sweet ..understanding family oriented...I hate lier and pretending .I am real don't worry ?
Wenz, 38
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Cj, 30
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, bạn qua thư, lãng mạn, tình dục, mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video, thực hành ngôn ngữ. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
Lriamgacs, 48
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là trò chuyện video.
Radz, 29
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là lãng mạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Bhen, 30
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
LOUIEBALBINJacob, 40
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là lãng mạn, mối quan hệ lâu dài, trò chuyện video. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
Chie, 50
Philippines
Tôi đang tìm một người đàn ông 50 - 75 tuổi. Mục đích của tôi là hôn nhân, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
rensb, 37
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
crizlyn, 41
Philippines
Tôi đang tìm một người đàn ông 40 - 99 tuổi. Mục đích của tôi là hôn nhân, tình bạn, mối quan hệ lâu dài. Tôi không hút thuốc hay uống rượu. Tôi thích một lối sống lành mạnh.
Jhonpangantihon, 27
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi có uống rượu.
RezaAFerdiz, 24
Philippines
 
Tôi đang tìm một người đàn ông. Mục đích của tôi là tình bạn. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.
SamuelTigbaoPaguya, 37
Philippines
 
Tôi đang tìm một người phụ nữ. Mục đích của tôi là hôn nhân. Tôi không hút thuốc nhưng tôi uống rượu.